המעלה הגדולה ביותר של האדם עלי אדמות היא לעבור את החיים בלא לפגוע בשום יהודי.
(מיסודי משנתו של הרב עדס בשם החזון איש).
יש כח ביד האדם לשנות את כל מצבו לטובה מן הקצה אל הקצה בכל הענינים אם רק ירצה בכך.
Previous
Next

השיעור

במדור זה יופיע מידי שבוע שעורו השבועי של הגאון המקובל הרב יעקב עדס שליט”א. צפיה מהנה.

בריאת העולם!

נגן וידאו

 שיעוריו של הרב עדס מושתתים ומיוסדים על תורת הקבלה תורת הסוד ונאמרים בשפה השוה לכל נפש. 

פרשת - לאור תורת הקבלה

קובץ
להורדת קובץ השמע